Cursussen en Lidmaatschap - AKC

Ga naar de inhoud

Cursussen en Lidmaatschap

Cursussen & Lidmaatschap > Tarieven Cursussen
Lidmaatschap en cursusgeld 2022

De kosten voor onze cursussen staan vermeld in onderstaande tabel.
Voor alle cursussen geldt dat u lid moet zijn van onze vereniging.2022
2023
Lidmaatschap (jaar)36,0037,00
Gezinslidmaatschap (jaar)44,0046,00
Administratiekosten (eenmalig)5,005,005,00


Najaar
2022
Voorjaar 2023
Puppycursus (9 wk tot 5 mnd.)72,5072,50
A-Cursus (vanaf 5 mnd.)
72,50
72,50
B-Cursus
72,50
72,50
C-Cursus
72,50
72,50
Obedience basis, 1, 2 en 3
72,50
72,50
Behendig spelen
72,5072,50
Agility (alle groepen)
75,0075,00
Voor elke volgende cursus die tegelijkertijd wordt gevolgd, geldt een korting van 15%.
Het cursusgeld en contributie dienen te worden overgemaakt op NL47 RABO 0103 1998 37 t.n.v. Apeldoornse Kynologenclub. Indien u lid wordt van onze vereniging bent u eenmalig € 5,00 inschrijvingskosten verschuldigd. De vermelde tarieven gelden voor het verenigingsjaar 2020.
Het niet langer volgen van cursussen beëindigt niet automatisch uw lidmaatschap. Dit dient u separaat te beëindigen!
(Dit kan door een mail te sturen naar de penningmeester of de ledenadministratie of door in te loggen in het ledenportaal en het opzeggingsverzoek in te vullen)
Copyright AKC, laatste update 08-11-2022
Terug naar de inhoud